בא כוחנו: היעדרות מן העבודה ביום הראשון לשנת הלימודים

עם פתיחת הלימודים, נשאלת השאלה, האם ביומה הראשון של שנת הלימודים, יום של שמחה גדולה להורים רבים שילדיהם הולכים לראשנה לגן הילדים, למעונות ולפעוטונים ולכיתות א', האם זהו "יום בחירה"? על כך משיב ומרחיב בטור אישי עו"ד אורי דדו

לקראת פתיחת שנת הלימודים אנו נשאלים האם היום הראשון לשנת הלימודים – אשר בשנת הלימודים הקרובה יהיה ביום 1 לספטמבר (ב' באלול תשע"ט) – הינו "יום בחירה", כלומר יום בו רשאי עובד לבחור על פי שיקול דעתו שלא להגיע לעבודה ולקבל תשלום בגין ניצול יום חופשה.
התשובה לכך היא שנכון להיום, יום פתיחת שנת הלימודים אינו נחשב "יום בחירה". קיימת הצעת חוק בנושא הנמצאת בשלבי חקיקה.
הזכות להיעדר מהעבודה ביום פתיחת שנת הלימודים בתשלום, ושלא על-חשבון ימי החופשה השנתית של העובד, יכולה לנבוע מהסכמים קיבוציים או צווי הרחבה שהוצאו מכוחם, הסכמי עבודה אישיים או נוהג הקיים במקום העבודה.|
יחד עם זאת, זהו יום בו יכול העובד לבקש ממעסיקו להיעדר מן העבודה על חשבון ימי חופשתו הצבורים, בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק חופשה שנתית, הקובע: "רשאי עובד לקחת יום אחד מן החופשה…במועד שיבחר… ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים מראש לפחות".ימי הבחירה המנויים בחוק חופשה שנתית הינם, בין היתר: ערב כיפור, ל"ג בעומר, ערב פסח, מימונה, צום 9 באב וערב ראש השנה.
כלומר, אין בחוקי העבודה כל חובה לשלם לעובד, אשר נעדר מעבודתו ביום ה- 1 בספטמבר, את יום עבודתו שלא על חשבון ימי חופשתו הצבורים והמאושרים מראש על ידי המעביד, ככל שאין אזכור לכך בהסכם העבודה האישי של העובד ו/או על העובד לא חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה או נוהג ברור המאפשרים היעדרות בתשלום ביום זה.

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.