בא כוחנו: הנחיות הביטוח הלאומי בדבר דמי אבטלה בזמן חופשה ללא תשלום

עו"ד אורי דדו מרחיב בטור אישי על ההנחיות החדשות לקבלת דמי אבטלה מביטוח לאומי בעקבות הקורונה

בתקופה האחרונה קיימת אצל מעסיקים רבים ירידה משמעותית בפעילות עקב התפשטות נגיף הקורונה והנסיבות החריגות הנוצרות, כאשר ישנם מעסיקים שנאלצו לחדול מכלל פעילות בהוראת הממשלה, כגון מערכות חינוך ומקומות בילוי.
באפשרותם של מעסיקים המעוניינים להימנע מצמצומי כח אדם, להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום.
נדגיש כי המלצתנו היא שלא לכפות על עובדים יציאה לחופשה ללא תשלום אלא לקבל את הסכמת העובדים לכך ואף להחתים על הסכמי יציאה לחל"ת מסודרים, למעט מקומות עבודה שנסגרו בהוראת הממשלה כאמור ולמעט ענפים מסוימים להם הסדרים מיוחדים.



בסמוך לפרוץ המשבר בישראל פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות בדבר האפשרות של עובדים לקבל דמי אבטלה בזמן חופשה ללא תשלום: "הזכאות לדמי אבטלה היא למי שיצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה ומותנית  בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה. שימו לב, מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו".
כלומר בניגוד למצב הרגיל בו כתנאי לקבלת דמי אבטלה בזמן לחופשה ללא תשלום דורש המוסד לביטוח לאומי אישור המעסיק על כי לא צבורים לעובד ימי חופשה, במצב הנוכחי, ועקב נגיף הקורונה, בוטלה דרישה זו ועל העובד לעמוד אך ביתר התנאים הקבועים בדין ואשר מפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי, כגון תקופת אכשרה אשר גם היא קוצרה עקב המשבר ל- 6 חודשי עבודה (שאינם חייבים להיות רציפים וגם אינם חייבים להיות אצל אותו מעסיק) מתוך 18 החודשים האחרונים בטרם הרישום הראשון של העובד בלשכת התעסוקה.

 אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.