בא כוחנו: תשלום בגין זמן הכשרה

עו"ד אורי דדו בטור אישי מרחיב על התייחסות החוק לתשלום לעובד שנמצא בתקופת הכשרתו לתפקיד

למעסיק הזכות לבחון את התאמתו של עובד פוטנציאלי לעבודה טרם קבלת העובד לעבודה ובכלל זה לערוך ראיון עבודה, מבחנים תיאורטים ומעשיים – והכל  כדי לקבל לעבודה את העובד המתאים ביותר.
ובכל זאת, יש להבדיל בין בדיקה או מבחן התאמה, הנערכים טרם קבלת העובד לעבודה, לבין הכשרת העובד במסגרתה מבצע העובד פעולות הקשורות לפעילותו של המעסיק, אף אם תרומתו לעסק אינה גבוהה בשלב זה.
למשל, חלק מהליך ההכשרה של מזכיר משרד, הוא חפיפה עם קודמו בתפקיד, הכרת תוכנות המחשב, הכרת הציוד האדמיניסטרטיבי, למידה ויישום של נהלי טיפול בלקוחות ועוד.
במקרה מסוג זה קובעת פסיקת בתי הדין לעבודה, כי מדובר בעבודה של ממש, ואפילו תרומתו של העובד אינה גבוהה נוכח העדר ניסיון ומיומנות חסרה, עדיין מדובר בזמן עבודה המזכה את העובד, לכל הפחות, בשכר מינימום.
כך גם הדבר במקרה של מלצר אשר טרם עבודתו העצמאית נדרש לבצע חפיפה ולהצטרף למלצר ותיק בעבודתו.
בית הדין לעבודה אף פסק לא אחת כי אפילו מדובר בקורס שמטרתו הכשרת העובד ואשר אינו כולל עבודה ממשית, עדיין העובד זכאי לשכר עבודה, שכן אין לבצע הכשרה משמעותית מבלי לשלם שכר בעד תקופת ההכשרה.
גם הסכמת העובד, ככל שניתנה, שלא לקבל שכר בתקופת ההכשרה אינה מעלה ואינה מורידה – כל עובד זכאי לשכר עבור עבודתו, גם אם במסגרת עבודה זו מתנהלים לימוד או התמחות בעבודה.

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי