אישום: מזכירת קיבוץ בצפון קיבלה במרמה כספים

המזכירה גרמה לקיבוץ הפסד כספי בסכום של מעל מיליון שקלים. בנוסף נמנעה הנאשמת מלדווח על הכספים לרשויות המס, ובהתאם לכך הואשמה גם בעבירות על פקודת מס הכנסה. המחשה: ארכיון

פרקליטות מחוז חיפה הגישה לבית משפט השלום בעיר כתב אישום נגד תושבת קיבוץ בצפון, המואשמת בכך שבמסגרת עבודתה כמזכירה בקיבוץ קיבלה במרמה מחברי הקיבוץ סכומי כסף משמעותיים וגרמה להפסד כספי בסכום של מעל מיליון ש"ח לקיבוץ.
לפי כתב האישום שהגיש עו"ד משה אייל מפרקליטות מחוז חיפה, במהלך השנים 2012 עד 2017 במסגרת עבודתה של הנאשמת כמזכירה בענף הבניין במזכירות הקיבוץ, נהגה הנאשמת להציע לחברי הקיבוץ אשר ביקשו לשפץ את בתיהם או לרכוש אביזרים או כלים סניטריים לבתיהם לבצע את הרכישה מספקים אשר עובדים מול מחלקת הבניין, באמצעות תשלום במזומן בלבד. הנאשמת הציגה בפני הרוכשים מצג כוזב לפיו אם ימסרו לידיה סכומי כסף במזומן, הם יזכו להנחות משמעותיות. את הכסף המזומן ששילמו לידיה לא העבירה לספקים ושלשלה לכיסה.
במקום להעביר את הכספים לספקים, הנאשמת העבירה את החשבוניות שהוצאו על ידי הספקים לתשלום במחלקת החשבונות של הקיבוץ, על מנת שהקיבוץ ישלם לספקים את סכומי הרכישות. כל זאת עשתה הנאשמת במטרה לרמות ולהסתיר את גניבת הכספים על ידה.
בעקבות מעשיה של הנאשמת שילם הקיבוץ לספקים עבור הציוד שסופק לרוכשים סכום מצטבר של 1,270,212 שקלים. הנאשמת קיבלה במרמה או בגנבה מהרוכשים במהלך התקופה הרלוונטית, סכומי כסף במזומן המצטברים לסכום של 592,640 שקלים וזאת בנסיבות מחמירות המתבטאות בהיקף הסכומים, בריבוי המקרים, ובניצול תפקידה והאמון שניתן בה לאורך שנים ארוכות בביצוע המעשים. בנוסף נמנעה הנאשמת מלדווח על הכספים לרשויות המס, ובהתאם לכך הואשמה גם בעבירות על פקודת מס הכנסה.