אישום: הסדיר תוספות שכר ב – 200.000 שקלים

יוסי ורדי ראש מוא"ז עמק הירדן יתפטר מתפקידו בעקבות הסדר טעון עם פרקליטות מחוז צפון לאחר שהואשם בהפרת אמונים.

פרקליטות מחוז צפון הגישה ביום שני לבית המשפט השלום בנצרת כתב אישום בגין הפרת אמונים נגד ראש המועצה האזורית עמק הירדן יוסי ורדי, זאת במסגרת הסדר טיעון שבו התחייב ורדי להתפטר מתפקידו כראש המועצה ושלא להתמודד לתפקיד במשך 5 שנים.


מעובדות כתב האישום שהוגש באמצעות עו"ד  עדית שדה עולה כי בתחילת שנת 2007, פנו שלושה עובדים בכירים במועצה וביקשו מראש המועצה ורדי כי ידאג להעלאת שכרם, זאת בעקבות הפחתת שכר עקב הנחיות חדשות של הממונה על השכר במשרד האוצר.


 

לאחר שנודע  לורדי שאין כל דרך חוקית להעלות את שכרם, הוא פנה וביקש מהקיבוצים שבהן מתגוררים העובדים להוציא לעובדים חשבוניות למועצה עבור עבודה נוספת – כביכול עבור המועצה. זאת כאשר בפועל לא ביצעו כל עבודה נוספת ובניגוד להנחיות הממונה על השכר.
כנגד החשבוניות הועבר תשלום מתקציב המועצה לקיבוצים, והקיבוצים העבירו את הכספים לשלושת העובדים, כתוספת שכר שלא קיבלה כל ביטוי בתלושי השכר שלהם ותוך עקיפת הנחיות הממונה על השכר באוצר. בדרך זו, בהוראת והנחיית ורדי הועבר סך כולל של כ- 200.000 שקלים.