אביב הגיע, היתושים גם: שובם של הטיגריס האסיאתי והקולקס

המשרד להגנת הסביבה קורא לציבור לייבש מים עומדים בחצרות ומרפסות, וכן לדווח לרשות המקומית על מפגעי יתושים; המשרד מחדד כי בניגוד לשמועות לא מבוססות המופצות, אין עדות לכך שהיתושים מעבירים את נגיף הקורונה. המחשה: וקיפדיה- James Gathany/CDC

כמדי שנה, ובפרט אחרי שנה ברוכת גשמים כמו זו הנוכחית, נקראו  הרשויות המקומיות והציבור בנושא מניעת מפגעי יתושים, והדרכים להתגוננות מפני עקיצות – שעלולות לגרום למחלות.
פעילות המניעה היא בעיקר כנגד משני סוגי מזיקים עיקריים: יתוש הטיגריס האסיאתי – מין זר שפלש לישראל, ומאופיין בצבע שחור ופסים לבנים, נמצא בעיקר בחצרות ובגינות בתים ומתפתח במקווי מים קטנים כמו תחתיות של עציצים, ועוקץ גם ביום וגם בלילה; ויתוש הקולקס, המתרבה במקווי מים גדולים יחסית כדוגמת תעלות ניקוז, מרתפים ומקלטים ועוקץ בעיקר בשעות הלילה.
כחלק מפעילות המניעה היא דיווח לרשויות על מפגעים כגון הצטברות מים עומדים בתעלות ניקוז ובורות וכן מפגעי יתושים.
משרד להגנת הסביבה בהודעתו על דיווח, טיפול מפגעי היתושים ומניעתם, ביקש לחדד כי בניגוד לשמועות לא מבוססות המופצות, אין עדות לכך שהיתושים מעבירים את נגיף הקורונה. בנוסף, נגיף קורונה אינו מזיק תברואי – ולכן פעולות ניקוי וחיטוי כנגד קורונה אינן פעולות הדברה ואין להשתמש בציוד הדברה לפעולות חיטוי.בכל הנוגע למפגעים בשטח הפרטי: כדי למנוע דגירת יתושים, המשרד להגנת הסביבה ממליץ לציבור לייבש את המים העומדים בחצר הבית, להקפיד על ריקון דליים ומכלים; למנוע נזילות ודליפות מים מברזים וממזגנים בחצר ולהימנע מהשקיית יתר.
בנוסף, יש להתמגן מפני עקיצות יתושים על ידי התקנת רשתות על דלתות וחלונות הבית ומריחת חלקי הגוף החשופים – כולל הפנים – בתכשירים דוחי יתושים מורשים, בזמן החשיפה ליתושים.

>> למידע על היתושים, מניעת התפתחותם והגנה אישית מפני עקיצות 

הקורונה בטבריה: חמש שכונות הוכרזו כאזורים מוגבלים

|

עפולה: אגף הפיקוח מגביר את האכיפה בשמירה על הנחיות הקורונה

|