כנס במרחביה – בין מלכות למלכות

כתובת: התכנסות בבית העלמין של מושב מרחביה
יישוב: מושב מרחביה
טלפון: זוהר 052-3234810
יום: שישי
תאריך: 21/09/2018
שעה: 09:00
כנס במרחביה – בין מלכות למלכות

צילום: דרור אבי