עפולה: נחשפה התוכנית האסטרטגית של עיריית עפולה למערכת החינוך

התוכנית המובנית כוללת יחס אישי יותר לתלמידים, רצף חינוכי לאורך כל שנות הלימודים, השקעה בצוותים החינוכיים ובתשתיות. את המהלך החינוכי האסטרטגי יזמו ראש העיר יצחק מירון, יחד עם מחזיק תיק החינוך דוד סויסה. בראש ועדת ההיגוי העמידו השניים את מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, דלית שטאובר וסמנכ"לית החינוך בעירייה יפעת זילברמן. השבוע נחשפו המלצות הוועדה

עיריית עפולה הציגה השבוע את תוכניות החינוך האסטרטגיות שלה לחמש השנים הקרובות. את התוכנית בנה במשך חצי שנה צוות היגוי בראשות מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, דלית שטאובר, וסמנכ"לית החינוך יפעת זילברמן, שקיבלו מנדט לכך מראש העיר יצחק מירון וממחזיק תיק החינוך דוד סוויסה.
התוכנית, שהליבה שלה היא הצבת התלמיד במרכז, קובעת יעדים ברורים בשלל מסלולים בתחום החינוך בעיר, ומציגה חמישה עיקרים שמהווים את הבסיס להשגתם. שותפים להם נציגי ההורים, שפעלו יחד עם המנהלים להשגת התוצאות הטובות ביותר למען תלמידי עפולה, בצורה הרמונית ומקצועית.
בחמש השנים האחרונות עלה תקציב החינוך של עיריית עפולה ב-69 מיליון שקלים – וכיום הוא הגבוה ביותר בתולדותיה. בחודשים האחרונים פעל צוות של מעל 50 משתתפים ובהם המנהיגות החינוכית של העיר, נציגי הורים, תלמידים, מפקחי משרד החינוך ועוד. הצוות שקד במשך חצי שנה על הסכמות שיובילו לשיפור בהישגי התלמידים, באיכות השירות, התהליכים החינוכיים ובשביעות הרצון של התושבים.

• תוכנית חמשת השלבים

התוכנית כוללת חמישה שלבים לערכים מצוינות וקידמה (עמ"ק):
מעברים בעמק – קליטה מיטבית של תלמידי כיתות ו' כאשר הם עולים לכיתות ז'. המטרה היא להבטיח רצף פדגוגי לימודי של מיומנויות ותכנים, הבטחת תהליך רגשי בעת קליטת התלמידים בבית ספר חדש, חיבור עמוק יותר בין המורים לכל תלמידי ותיאום ציפיות לטובת ההישגים המצופים.
העמק החדש – יצירת פדגוגיה עדכנית לכל מוסדות החינוך, במטרה להבטיח שהבוגר בעפולה יקבל בכל שלבי הלימוד כלים, מיומנויות וערכים, שיבטחו את הצלחתו לאחר סיום לימודיו. מהלך כזה, ייצור סנכרון בין כל שכבות הלימוד ויפתח תלמיד בעל יכולת למידה עצמית, רצון ומוטיבציה להעמקת ידע והרחבת אופקים.
מורה העמק – השקעה במורים ובצוות החינוכי על מנת להתאימם ליעדי התוכנית, באופן שיבטיח מצוינות וקידום הישגים אקדמיים, ערכיים, חברתיים וטיפול בקשיים. המטרה היא להבטיח פיתוח מקצועי, ליווי וקידום קהילות לומדות ולהבטיח הכשרה, שתצייד את המורים בכלים הדרושים להצלחת המהלך. ההשקעה הפדגוגית תופעל  גם בקרב מורים.
גשרים בעמק – יצירת גשרים בין ההורים לבין בתי הספר שבו לומדים ילדיהם, ובמערכת היחסים בין מנהיגות ההורים היישובית למנהל החינוך ולמנהיגי העיר. מטרת העל: יצירת מנהיגות הורית מעורבת ופעילה. באמצעות התהליך והדיאלוג הקבוע, תיווצר מערכת יחסים עם תשתית וכבוד הדדי שתפעל לטובת ורווחתו של הילד.
תומכי העמק – שיפור התשתית הארגונית, הפיסית ואיכות השירות של מינהל החינוך ובבניית מערך התמיכה הפיזית למוסדות החינוך. בצורה הזו, יתאפשר לבתי הספר לקבל שירות טוב ויעיל מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה, וקשר ישיר בין האגפים השונים אל מול מינהל החינוך.  • השאיפה: להעמיד את אחוזי הזכאות לבגרות בעיר על 85 אחוז

בצוות ההיגוי מאמינים כי יישום חמשת הצירים ימתג את עפולה כעיר חדשנית בכל הקשור למוסדות החינוך שלה, ויציג אותה כעיר עם מערכת חינוך ומוסדות חינוך מתקדמים. עוד מאמינים שם כי המהלך ירתום את כלל השותפים בעירייה ומחוצה למימוש החזון.
מחברי המסמך כי את החזון יש לממש באמצעות בחירת מנהיגי חינוך המתאימים לו, אבחון ומעקב אחרי כל ילד לאורך כל שנות הלימוד והתאמה אישית להקניית ידע, ערכים ומיומנויות למיצוי יכולותיו לאורך הרצף החינוכי-הפורמלי והבלתי פורמלי. כמו כן, תיווצר גישה חדשנית יצירתית ופרואקטיבית לפיתוח בוגרים יזמים,  ובעלי מסוגלות עצמית.
בתוכנית החדשה ישנם גם יעדים למימוש בתחום הלמידה, שאותם הגדיר חבר המועצה ומחזיק תיק החינוך, דוד סויסה. כך, למשל, השאיפה היא להעמיד את אחוזי הזכאות לבגרות בעיר על 85 אחוז תוך חמש שנים. ישנה התייחסות גם לטיב התעודה. באנגלית ארבע יחידות לימוד, הוצב יעד של 40 אחוז בתום חמש השנים. בשיעור הזכאים לחמש יחידות לימוד, היעד הוא 35 אחוז (לעומת 25 אחוז כיום).  בתחום חמש יחידות מתמטיקה, המטרה היא להעלות את הזכאות מ-8.8 אחוז ל-25 אחוז תוך חמש שנים. במגמת ארבע יחידות לימוד, היעד הוא 40 אחוז תוך חמש שנים (כיום הממוצע הוא 14.8 אחוז). עוד הוגדר כיעד: שיפור של 15 אחוז בשנה בתוצאות מבחני המיצ"ב עד להצבת עפולה מעל הממוצע הארצי.

• סויסה: "אני מתחייב כי עפולה תהיה בקדמת החינוך בישראל ב- 5 השנים הקרובות"

ראש העיר יצחק מירון: "אני מאמין גדול במערכת החינוך שלנו. רמת ההישגיות בה עמדה במשך שנים סביב 65% הצלחה במבחני הבגרות ומטרת התוכנית האסטרטגית החינוכית היא להביא את רמת ההישגים תוך 5 שנים, למעלה מ-80% אחוזי הצלחה בבגרויות".
מחזיק תיק החינוך דוד סויסה: "התוכנית האסטרטגית המתגבשת שמה את החינוך בעפולה על מסילה, שתוביל אותה לפסגות חדשות וחדשניות בחינוך, בראש ובראשונה בהיבט הערכי של הרצון ללמוד, ללמד ולעשות ואחר כך בהיבט ההישגים. אני מתחייב כי עפולה תהיה בקדמת החינוך בישראל ב- 5 השנים הקרובות ותהיה "אבן שואבת" לתלמידים מהאיזור כולו! בכוחות משותפים של המנהיגים החינוכיים, ההורים, משרד החינוך, התלמידים והנהלת העיר נעמוד בחזון הברור וביעדים להשגת המטרות הממוקדות"
סמנכ"לית החינוך יפעת זילברמן: "יש פתגם האומר שצריך כפר שלם כדי לחנך ילד אחד. התוכנית האסטרטגית מבטאת תפיסה זו, שכן היא מיישמת הלכה למעשה שיתופי פעולה בין כל המבוגרים המשמעותיים בחייו של הילד: ההורים, הצוות החינוכי בבית הספר, מסגרות מעשירות בשעות אחר הצהריים ואנשי הרשות המהווים את המאגד של כולם. אני מאמינה כי המטרות והיעדים שקבענו לנו בתוכנית, יצמיחו את דור העתיד של העיר".יפעת זילברמן, בת 50, תושבת העיר יקנעם. היא אמא לחיילת בת 20, בן  שיוצא כעת לשנת שירות בתנועת הצופים וילד נוסף בכיתה ח'. בוגרת תנועת הצופים בחיפה. בשירותה הצבאי הייתה מש"קית חוויה. בסיום שירותה העדיפה את הקמת יחידת ההסברה בחוות השומר על פני עבודה בגל"צ. מכאן נסללה דרכה למיצוי כשרונה כמורה מחנכת ומנהלת. כאן נשתלו הזרעים הראשונים שלה לתת מענה לכלל בני הנוער ובייחוד לחלשים יותר מבחינה לימודית.
אחרי הצבא השלימה בהצלחה לימודי תואר ראשון בחינוך ופסיכולוגיה בירושלים ותואר שני בניהול מערכות חינוך. בשלב הבא היא חזרה לצפון כמורה זמנית במקיף נשר בנשר ובסופו של דבר לימדה שם במשך 19 שנים. לפני 6 שנים הגיעה לויצו ניר העמק כמנהלת התיכון השש שנתי. במהלך עבודתה במערכת החינוך עבדה במגוון תפקידי חינוך ריכוז פדגוגי וחברתי וניהול. ליפעת חשוב להדגיש כי הערכים שספגה לכל אורך חייה – החל בתנועת הצופים – המשך בשירות בחוות השומר וכלה בקריירה החינוכית חברתית במערכת החינוך בנשר ובניר העמק, הם הערכים וארגז הכלים איתם היא מגיעה לניהול אגף החינוך בעפולה – תפקיד אליו נבחרה לפני מספר חודשים.