נאעורה: תחילת שיווק קרקעות לבניית השכונה המערבית החדשה

בשכונה המערבית החדשה בכפר נאעורה החל השלב הראשון בשיווק הקרקעות

ראש מוא"ז הגלבוע ועמו כל אנשי המקצוע במועצה, הגיבו השבוע בשביעות רצון גדולה, לנוכח פרסום חוברת המכרז להקמת שכונה חדשה בכפר נאעורה- השכונה המערבית. תחילת שיווק הקרקעות, מסכמת עבודה מאומצת שנעשתה בגלבוע בשנה האחרונה, במטרה מוצהרת להקמתם של כ- 200 יחידות דיור חדשות בכפר נאעורה, שיהוו שכונה חדשה של משפחות וזוגות צעירים בכפר.
השכונה החדשה בנאעורה תשווק כך שבשלב הראשון (כאמור- החל כעת), ישווקו 28 מגרשים עליהם יבנו 82 יחידות דיור. בשלב השני, שיערך עוד במהלך שנת 2018, ישווקו כ-38 מגרשים עליהם יבנו כ-110 יחידות דיור חדשות. שווק הקרקע יעשה בהתאם להוראות רמ"י, והוא מיועד עבור תושבי נאעורה המחזיקים בתעודת זכאות מטעם משרד השיכון. גם בנושא זה התערב ראש המועצה והנחה את החברה הכלכלית, להתארגן לצורך סיוע לתושבי נאעורה (מחוסרי הדיור), להנפיק את אותה תעודת זכאות נדרשת.
עובד נור, ראש המועצה: "הבשורה על תחילת שיווק הקרקעות בנאעורה, ובהמשך השנה במוקייבלה- משמחת אותנו מאוד. ללא ספק מדובר בתוצאה של עבודה נכונה ותורמת בין המועצה להנהגות הכפרים".