השירותים הציבוריים שיעבדו כסדרם ביום הבחירות

עו"ד אורי דדו מרחיב בטור אישי על יום הבחירות שיתקיים בשבוע הבא ואילו שירותים ציבוריים ממשיכים לעבוד כסדרם

שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק, בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים, מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות, שירותי תקשורת, מפעלי מים וחשמל, אספקת דלק והעברתו, תאטרונים, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים, עיתונות, רדיו וטלוויזיה, ביום הבחירות עד השעה 11:00 – הובלת לחם, פירות, ירקות, ותוצרת חלב. ביום הבחירות משעה 06:00 עד השעה 12:00 – חנויות לממכר מזון. אפיית לחם, ייצור מוצרי חלב, בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות, כוחות הביטחון ושירותי ההצלה, שירותי קבורה, שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת.

כמו כן יעבדו ביום הבחירות עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבור ועדת הבחירות תפקיד, או מי שנותן לועדת הבחירות שירות, וכן לצורכי יום הבחירות עובדי המפלגות ומי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות. עובדים העובדים במקומות עבודה אלו המוגדרים כ"שירותים ציבוריים", יהיו מחויבים לעבוד ביום הבחירות, במקביל למתן אפשרות מצד מעסיקם לממש את זכותם להצביע.

לגבי השכר המגיע לעובדים העובדים באחד מן השירותים הציבוריים הנ"ל, לא קיים דבר חקיקה מוסדר, אך נראה כי הזכות היא ל-200% משכרם הרגיל, כאשר הזכות לשכר כפול זה נתונה לכל עובד גם אם אין לו זכות בחירה.  

*אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.

חופש ושכר בחג שבועות

|

"מה מאתגר אותי בעבודה? תיקי משפחה סבוכים שמחייבים אסטרטגיה וחשיבה רבה"

|