הודעת שר הפנים על "שירותים ציבוריים" ביום הבחירות

מאמרנו הקודם עסק בכך שיום הבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות – אשר עתיד להיערך בסוף חודש זה ביום 30/10/18 – הוגדר בחוק כ"יום שבתון".
בהמשך לכך, נבקש לעדכן בדבר הודעת שר הפנים על ה"שירותים הציבוריים" שיפעלו כסדרם ביום הבחירות:
1. עובדי משרד הפנים הממלאים תפקיד ביום הבחירות בקשר לבחירות ומי שמבצע בעבורו תפקיד או מי שנותן לו שירות כאמור
2. עובדי הרשויות המקומיות הממלאים תפקיד ביום הבחירות בקשר לבחירות ומי שמבצע בעבורן תפקיד או מי שנותן להן שירות לצורכי יום הבחירות בלבד
3. עובדי המפלגות, עובדי הסיעות בכנסת, עובדי הסיעות ברשויות המקומיות ועובדי רשימות מועמדים או הצעות מועמד, ומי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות לצורכי יום הבחירות בלבד
4. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק
5. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים
6. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות
7. שירותי התקשורת
8.  מפעלי מים וחשמל
9.  אספקת דלק והעברתו
10. תאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים
11. עיתונות, רדיו וטלוויזיה
12. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים
13. חנויות לממכר מזון, בין השעות 06:00 בבוקר ו– 12:00 בצהריים (עד 6 שעות)
14. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב
15. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות
16. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם
17. שירותי קבורה
18. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
עובדים העובדים במקומות עבודה אלו המוגדרים כ"שירותים ציבוריים", יהיו מחויבים לעבוד ביום הבחירות, במקביל למתן אפשרות מצד מעסיקם לממש את זכותם להצביע.
לגבי השכר המגיע לעובד שעבד ביום הבחירות, לא קיים דבר חקיקה מוסדר, אך נראה כי הזכות היא לשכר של 200% משכרו הרגיל.
*אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.