גלבוע: יוגדלו שטחי הנחלות במושבים ומספר הנחלות לישובים הוותיקים

בשורה לחקלאי הגלבוע: המוא"ז מקדמת תכנית פרוגרמה במסגרתה, הקרקעות הזמניות יהפכו לנחלות קבועות, במושבים שטחן הוגדל ל- 50 ל-60 דונם, ובישובים הוותיקים הוגדלו מספר הנחלות לישוב. צילום: אורי וול

בימים בהם מופקעות הקרקעות החקלאיות, על בסיס יומי, למיזמי פיתוח וצמיחה במרחב ובערים הסמוכות, פועלים במוא"ז הגלבוע במרץ רב לביסוס האחיזה בקרקעות החקלאיות ושימור המרחב הכפרי, לצד פיתוח מנופים חקלאים.
מוא"ז הגלבוע הינה הרשות השנייה בארץ, המקדמת את תכנית הפרוגרמות במלואה, והראשונה אשר היא בה תיושם בפעימה אחת, ובכך תבסס מצב בו תובטח האחיזה בקרקע ויוגדלו הנחלות החקלאיות (למושבים), מ- 50 ל- 60 דונם, כשבמקביל בישובים הוותיקים יגדלו מספר הנחלות.
זהו תהליך פורץ דרך, אותו מוביל ראש המועצה, עובד נור, ביחד עם משרד החקלאות, במטרה להפוך את הקרקעות הזמניות בכל יישובי המועצה לקרקעות במשבצות הנחלות.עובד נור: "קרקע חקלאית היא אמצעי ייצור בסיסי ומשאב טבע חיוני לקיום חקלאי הגלבוע ולשימור המרחב הכפרי. חשיבות הפרוגרמה היא ביכולת למסמר את הזכויות של המשקים במושבים ובקיבוצים בנחלות החקלאיות ובמכסות הנגזרות מכך, וזאת נוכח האיום הגובר בפיתוח יזומות אחרות, והובלת פתרונות דיור כוחניים על חשבון המרחב הכפרי".
לצורך קידום הפרוגרמה הטיל ראש המועצה את מלאכת הובלת התכנון על מנכ"לית המועצה, ענת מור, ובשיתוף פעולה הדוק עם גורמי התכנון במשרד החקלאות, נעשתה עבודה מקיפה לאיתור ואיגום כל הקרקעות הזמניות במרחב הגלבוע. תוך קיום גישה של ערבות הדדית, שולבו הקרקעות הזמניות במשבצות של המושבים, ונוספו לקרקעות החקלאיות של היישובים הוותיקים. לפרוגרמה זו משמעויות כלכליות עבור חקלאי הגלבוע, ומדובר בהגדלה משמעותית בפוטנציאל ההכנסה והנכסים, למשך שנים רבות קדימה.